Inženýrské služby

POSKYTUJEME : 

  • výkon technického i autorského dozoru během realizace staveb
  • výkony koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • zajištění stavebního a územního povolení
  • zabezpečení vstupních podkladů
  • odborná pomoc při uzavírání smluv, při kolaudaci staveb
  • koordinace projektů stavby
  • spolupráce při zadání stavby zhotoviteli
  • asistence u plnění veřejných zakázek
  • pomoc při projednávání studií
  • konzultace a poradenství