Projekční činnost

POSKYTUJEME : 

  • zpracování všech stupňů projektové dokumentace
  • architektonické studie 
  • projekty pro územní řízení
  • projekty pro stavební povolení a ohlášení stavby
  • projekty pro provedení stavby
  • zajistíme vyjádření úřadů a dotčených orgánů státní správy
  • rozpočet stavby